Szanowni Państwo,

 

tematyka związana z efektywnością energetyczną jest bardzo popularna. Towarzyszy niemal wszystkim wydarzeniom targowym, organizowanym w EXPO Kraków, m.in. Targom KOMPOZYT-EXPO, SYMAS czy Maintenance... Z naszego doświadczenia wynika, że pojawiają się na nich także firmy związane z produkcją izolacji przemysłowych czy rozwiązaniami ograniczającymi utratę energii. Wychodząc naprzeciw sugestiom i oczekiwaniom uczestników imprez przemysłowych, organizowanych w EXPO Kraków,  Targi w Krakowie zawieszają organizację wydarzenia pod nazwą 4Insulation i EFE, jednocześnie poszerzając zakres tematyczny pozostałych imprez organizowanych w ramach przemysłowej jesieni w EXPO Kraków o zagadnienia związane z efektywnością energetycznej i związanych z nią izolacjom przemysłowym.

Dear Sir or Madam,

topics related to energy efficiency is very popular. Accompanies almost all fair events, organized at EXPO Krakow, including Trade shows KOMPOZYT-EXPO, SYMAS or Maintenance. Our experience shows that there are also companies associated with the production of industrial insulation or solutions limiting energy loss. In order to meet the suggestions and expectations of participants of industrial events organized at EXPO Krakow, Targi w Krakowie suspend the organization of the event under the name 4Insulation and EFE, while expanding the thematic scope of other events organized as part of the industrial fall in EXPO Krakow with issues related to energy efficiency and related issues industrial insulation.