Targi Efektywności Energetycznej EFE

Trade Fair of Energy Efficiency in Industry

Zakres branżowy

Zakres branżowy

1.  Metody poprawy efektywności energetycznej w przemyśle:
 • Produkcja energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu (kogeneracja)
 • Izolacja
 • Rekuperacja
 • Odzysk ciepła z procesów przemysłowych
 • Kompensacja mocy biernej
 • Produkcja i możliwości wykorzystania paliw alternatywnych
 • Alternatywne i odnawialne źródła energii
 • Zgazowywanie biomasy
 • Systemy zarządzania zużyciem energii w przedsiębiorstwie
 • Inne przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w przemyśle
2.  Urządzenia i systemy efektywne energetycznie:
 • Wentylacja
 • Klimatyzacja
 • Ogrzewanie
 • Sprężarki i instalacje sprężonego powietrza
 • Efektywne oświetlenie zakładów przemysłowych
 • Energooszczędne systemy napędu maszyn
 • Wysokoefektywne układy i środki smarne
 • Termowizja oraz przyrządy do pomiaru strat energii
 • Systemy monitorowania i rozliczania dystrybucji energii
3. Usługi
 • Audyt energetyczny i efektywności energetycznej w zakładach przemysłowych
 • Dobór oraz wdrożenie odpowiednich metod poprawy efektywności energetycznej
 • Outsourcing energetyczny
 • Badania termowizyjne (lokalizacja mostków cieplnych)
 • Optymalizacja warunków zakupu energii i doradztwo w zakresie gospodarki energetycznej (dobór dostawcy, brokera lub dystrybutora energii)
 • Finansowanie inwestycji proekologicznych (formuła ESCO)
4. Instytucje i organizacje zaangażowane w poprawę efektywności energetycznej
5. Wydawnictwa