Trade Fair of Energy Efficiency in Industry

Targi Efektywności Energetycznej EFE

O Targach

Szeroki zakres tematyczny Targów EFE sprawia, że nasza oferta zainteresuje przedstawicieli niemal każdej gałęzi przemysłu. Wydarzenie poświęcone jest bowiem m.in. takim zagadnieniom jak: wysokosprawna produkcja energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu, produkcja i możliwości wykorzystania paliw alternatywnych, systemy monitorowania i rozliczania dystrybucji energii, audyt energetyczny i efektywności energetycznej w zakładach przemysłowych, systemy zarządzania zużyciem energii w przedsiębiorstwie, energooszczędne procesy produkcji urządzeń i maszyn, energochłonność urządzeń elektrycznych oraz instalacji technologicznych, eliminacja strat energii oraz metody wysokosprawnego odzysku energii, termowizja oraz przyrządy do pomiaru strat energii, optymalizacja warunków zakupu energii i doradztwo w zakresie gospodarki energetycznej, wysokoefektywne układy i środki smarne, alternatywne i odnawialne źródła energii oraz finansowanie inwestycji proekologicznych. 

zakres branżowy

                      ​ 

 

patronaty

               ​        

poprzednia edycja