Targi Efektywności Energetycznej w Przemyśle EFE

Trade Fair of Energy Efficiency in Industry

Opłata rejestracyjna

opłata standard


 • standardowy wpis do informatora targowego,
 • kolorowe logo firmy w informatorze targowym,
 • 1 kartę parkingową,
 • 30 sztuk kart wstępu w formie papierowej wraz z wersją elektroniczną,
 • 1 identyfikator na każde 3 m2 stoiska,
 • 1 informator targowy,
 • zaproszenie na Wieczór Wystawcy dla 2 osób​

opłata premium


 • standardowy wpis do informatora targowego,
 • kolorowe logo firmy w informatorze targowym,
 • 2 karty parkingowe,
 • 60 sztuk kart wstępu w formie papierowej wraz z wersją elektroniczną,
 • 1 identyfikator na każde 3 m2 stoiska,
 • 1 informator targowy,
 • zaproszenie na Wieczór Wystawcy dla 4 osób,
 • 1 podłączenie bezprzewodowe do Internetu,
 • logo firmy na planie targów,
 • aktywny link do strony internetowej firmy z Listy Wystawców targów.